Telefon: 6 230 230 | info@eestihoius.ee

Taotluse täitmine

Juriidiline isik

Registriandmed


Kontaktandmed


Juriidiline aadressEttevõte esindaja

Esindaja (füüsiline isik)


Kontaktandmed (täidetakse, kui erineb taotleja juriidilisest kontaktandmetest)


Lisaandmed


Esindus


Kas Teie, Teie perekonnaliige või lähedane kaastöötaja on
riikliku taustaga isik (kõrgeima avaliku võimu ülesannete täitja)?
  Jah
  Ei