Laenud

Juriidilised isikud tihti vajavad lisavahendeid seadmete, materjalide ja kaupade soetamiseks, mõnede teenuste tasumiseks, käibevahendite täiendamiseks, hooajaliste kõikumiste kompensatsiooniks. Juriidilistele isikutele laenude väljastamine on üks Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu peamisi suundi.

  • Laen kinnisvara tagatisel – see on võimalus saada lisavahendeid ettevõtte tegevuse tagamiseks. Laenu võib kasutada ettevõtte erinevateks jooksvateks kuludeks, näiteks vajalike seadmete ning kaupade soetamiseks, hooajaliste kulutuste kandmiseks, käibevahendite suurendamiseks, samuti aga ka käibemaksu tasumiseks. Sellise laenu saamiseks on vajalik kinnisvara tagatis.

Pärast seda, kui juriidiline isik esitab vajalikud dokumendid laenu väljastamiseks, viiakse läbi firma maksujõulisuse ja usaldusväärsuse analüüs. Seejärel võetakse vastu otsus laenuandmisest ettevõttele. Üksikasjalik informatsioon intressimäära, tähtaja ja laenutingimuse kohta asub Teid huvitava laenuliigi vastavas alajaotuses.