Telefon: 6 230 230 | info@eestihoius.ee

Hoiused erakliendile

Me kõik soovime stabiilset majanduslikku olukorda nii täna kui ka tulevikus. Seepärast mõtiskleb iga inimene varem või hiljem selle üle, kuidas saada lisakasumit, et tunda end finantsplaanis turvaliselt ning olla kindel homses päevas. Ainult oma palgale selles küsimuses loota on küllaltki riskantne. Tähtis on omada mingeid hoiuseid või varusid, mis võivad vajalikuks osutuda erinevates elulistes situatsioonides.

Tihti ei tea vaba raha omavad inimesed, mida võib sellega teha peale „kapis“ või panga arveldusarvel hoidmise. Kahjuks, vähendab inflatsioon raha väärtust ning sel viisil hoitud raha odavneb aja möödudes vähemalt inflatsiooni protsendi võrra. Näiteks sama rahasumma eest võib kuue kuu möödudes omandada palju vähem kaupu ja teenuseid, kui täna (tasub vaid meelde tuletada energia hinna tõusu).

Seepärast tasub mõtiskleda selle üle, kuidas paigutada raha nii, et ta ei odavneks, vaid panna ta „tööle“ ja mitmekordistada. Tänase pöörab üha suurem arv inimesi tähelepanu sellisele majandustootele nagu investeerimishoius. Meie hoiu- laenuühistu pakub ainulaadset võimalust mitte ainult kaitsta oma rahalisi vahendeid inflatsiooni eest, vaid saada ka tulu.

Hoiused võivad olla nii kogumishoiused kui ka tähtajalised hoiused. Esimesel juhul esmane sissemakse võimaldab koheselt saada tulu summalt, mida Te hakkate perioodiliselt suurendama, lisades raha deposiidile. Tähtajalise hoiuse puhul tuleb oodata seni, kuni koguneb vajalik summa, et seda avada. Kogumishoius, samuti nagu tähtajaline hoius, omab kehtivusaega, näiteks üks aasta, kolm aastat, viis aastat. Erinevate hoiuste tulu võidakse välja maksta igakuiselt või hoiustamislepingu kehtivusaja lõppedes. Hoiustaja soovil võib igakuiselt makstavad protsendid hoiustamisest ka kapitaliseerida, ehk lisada hoiuse summale, mis annab võimaluse oluliselt tõsta kasumlikkust. Sõltuvalt sihist, võib iga meie hoiustaja valida just temale sobiva hoiustamise viisi, mis võimaldab suurendada heaolu taset ja saada lisatulu vabade rahaliste vahendite soodsast paigutamisest.