Hoiused erakliendile

Me kõik soovime stabiilset majanduslikku olukorda nii täna, kui tulevikus. Seepärast iga mõtlev inimene, varem või hiljem mõtiskleb selle üle, kuidas saada lisakasumit, et tunda end finantsplaanis turvaliselt, samuti olla kindel homses päevas. Loota ainult oma palgale selles küsimuses on küllaltki riskantne. Tähtis on omada mingeid hoiuseid või varusid, mis võivad vajalikuks osutuda erinevates elulistes situatsioonides.

Tihti inimesed, kes omavad vabaraha, lihtsalt ei tea, mida võib sellega peale hakata, peale selle kui hoida seda „kapis“ või oma panga arveldusarve peal. Kahjuks, inflatsioon vähendab raha väärtust, seepärast hoitud raha aja möödudes omab odavnemise tendentsi, see tähendab, et sihipäratu raha hoidmine odavneb minimaalselt inflatsiooni protsendi võrra. Näiteks ühe ja sama rahasumma eest võib kuue kuu möödudes omandada palju vähem kaupu ja teenuseid, kui täna (tasub vaid meelde tuletada energiahinna tõusu).

Seepärast tasub mõtiskleda selle üle, kuidas paigutada raha nii, et ta mitte ei odavneks, vaid panna ta „tööle“ ja mitmekordistada. Tänaseks üha suurem arv inimesi pöörab tähelepanu sellisele majandustootele nagu seda on investeerimishoius. Meie hoiu-ja laenuühistu pakub ainulaadset võimalust mitte ainult kaitsta oma rahalisi vahendeid inflatsiooni eest, vaid saada ka tulu.

Hoiused võivad olla nii kogumishoiused kui ka tähtajalised hoiused. Esimesel juhul hoiuse avamiseks ei pea olema suurt rahasummat. Isegi vähene esmane sissemakse võimaldab koheselt saada tulu väikselt summalt, mida Te hakkate perioodiliselt suurendama lisades raha deposiidile. Tähtajalise hoiuse puhul tuleb oodata seni, kuni koguneb vajalik minimaalne summa, et seda saaks avada. Kogumishoius, samuti nagu tähtajaline hoius, omab kehtivusaega, näiteks üks aasta, kolm aastat, viis aastat. Erinevate hoiuste tulu võidakse välja maksta igakuiselt või hoiustamislepingu kehtivusaja lõppedes. Hoiustaja soovil protsendid hoiustamisest, mida makstakse igakuiselt, võib ka kapitaliseerida, ehk kasvatada hoiuse summale, mis annab võimaluse oluliselt tõsta kasumlikkust. Sõltuvalt sihist, iga meie hoiustaja võib valida just temale sobiva hoiustamise viisi, mis võimaldab suurendada heaolu taset ja saada lisatulu vabade rahaliste vahendite soodsast paigutamisest.