Kogumishoius

Stabiilne ja kasumlik investeerimine.

Kogumishoius - see on rahaliste vahendite paindlik kogumise ja hoiustamise vorm, nende kasumlik investeerimine. Eesti hoiustamise turul kõige kõrgem intress, ja mitte üksnes seda võimaldavad antud liiki investeeringud, vaid ka raha sissemakseid just Teile sobival ajal. Oma oluliste eesmärkide saavutamiseks, võite Te meie juures raha kogumist alustada juba väikestest summadest!

Taoline investeerimine sobib inimestele, kelle jaoks suuremad investeeringud on mõeldamatud piisava summa puudumise tõttu, kuid kes on huvitatud mõistliku protsendiga igakuiselt raha kõrvale panema.

Investeeringud tulevikku

Kogumishoius teenib erinevaid eesmärke, näiteks koguda raha puhkuse veetmiseks või laste hariduseks, sooritada kallihinnaline ost. Lõpuks niisugune investeerimine on käsitletav kui pensionikogumise neljas sammas ja sealjuures ei pea kartma, et hoolikalt kõrvale pandud raha „sööb ära“ inflatsioon.

Kogumishoius, samuti nagu tähtajaline hoius, omab kehtivuse tähtaega, näiteks üks aasta, kolm aastat, viis aastat. Sealjuures intress sõltub nii investeerimissummast, kui ka investeerimistähtajast. Erinevalt tähtajalisest hoiusest on kogumishoius see, kuhu võib teha sissemakseid kogu tähtaja jooksul, mis esimesest päevast alates hakkavad sisse tooma kasumit.

Me võtame vastu kogumishoiuseid 6 kuuks kuni 5 aastaks. Minimaalne hoiuse summa on 3000 eurot. Intressimäär sõltub hoiustatavast summast, tähtajast ja hoiuse tingimustest.

Kogumishoiuse peamine eelis on - esmakordne sissemaks, mis ei ole suur (tavaliselt on kogumishoiusel see väiksem kui tähtajalisel hoiusel). Peale selle võimaldavad investeeringud tuua kasumit ka väikeste summade puhul, mida Te perioodiliselt täiendate deposiidi näol. Tähtajalise hoiuse puhul Te peaksite ootama, kui koguneb hoiuse avamiseks minimaalne summa.

Mille poolest erineb kogumishoius ja kuidas kujuneb intress?

Lepingu sõlmimisel võite Te valida, millisele arvele kantakse üle kõik vahendid, mis on kogunenud lepingu lõppemise tähtajaks, kaasaarvatud ka intress. Peale selle võite Te valida automaatse lepingu pikendamise variandi - ja kõik kogutud, kaasaarvatud intress (kui Te valisite sellise kogumise variandi, mille puhul intress koguneb perioodi lõpuni), muutub uue lepingu baassummaks. Kõik toimub automaatselt - Te ei pea muretsema millegi pärast! Täna on investeerimine väga lihtne ning mugav. Teil ei pea olema ei erilisi teadmisi, ega ka erilisi oskusi. Taolised investeeringud tasuvad ennast kindlasti ära.

Deposiit võib olla avatud meie kontoris, kuid avalduse võib esitada ka meie koduleheküljel Internetis. Peale selle on Teil võimalus sõlmida otsekorraldusleping maksete tasumiseks. Sel juhul tehakse fikseeritud summas ülekanne Teie kogumishoiusele igakuiselt või kvartalipõhiselt Teie arveldusarvelt ükskõik mis pangast.

Mida varem Te alustate vahendite hoiustamisega, seda suuremaid võimalusi pakuvad Teile tänased investeeringud tulevikuks. Kunagi varem pole investeerimine olnud nii tulutoov. Koguge raha kasumlikult koos meiega!