Tähtajaline hoius

Mis on investeering ja kellele sobib tähtajaline hoius?

Investeering on kasu saamise eesmärgil tehtud pikaajaline kapitalimahutus. Tähtajaline hoius – see on investeering, mille puhul on kõige kõrgem intressimäär. Sobib nii lühiajaliste, kui ka pikaajaliste investeeringute jaoks. Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu tähtajaline hoius – on hoiustamine kindla aja peale, mille puhul intressimäär on üks kõrgemaid hoiustamisturul Eestis. Personaalne ja paindlik lähenemine võimaldab Teil saada protsente hoiustest nii igakuiselt, kvartalipõhiselt või igaaastaselt, kui ka deposiidi tähtaja lõppemisel. Tähtajaline hoius on üks riskivabamaid lisaraha teenimise võimalusi.

Tähtajaline hoius on kliendile, kes omab vabu rahalisi vahendeid. Kõik teavad, et raha peab teenima, ainult sellisel viisil võib oodata isikliku kapitali juurdekasvu. Investeering peab tooma kasumit. Ja mida kõrgem on intressimäär, seda parem. Üheks parimaks mooduseks hoiuste suurendamiseks on tähtajaline hoius.

Me võtame vastu tähtajalisi hoiuseid 6 kuuks kuni 5 aastaks. Minimaalne investeering on 3000 eurot. Intressimäär sõltub hoiustavast summast, tähtajast ja hoiuse tingimustest.

Mis on deposiit ja kuidas kujuneb tähtajalise hoiuse intressimäär?

Tähtajaline hoius ehk deposiit on hea võimalus vaba raha riskivabalt hoiustada. Nii nagu kogumishoiuse puhul, antud liiki deposiit võimaldab Teil saada protsente hoiuste pealt igakuiselt, kvartalipõhiselt, igaaastaselt või tähtaja lõppemisel.

Viimase puhul on hoiuste intressimäär märgatavalt kõrgem. Kuid erinevalt kogumishoiusest, antud liiki deposiit ei ole täiendatav, see tähendab, et Teil ei ole võimalik teostada lisa sissemakseid. Peale selle, võite Te valida automaatse hoiuse pikendamise. Sel juhul määratud perioodi viimasel päeval investeering automaatselt pikendatakse analoogsele ajavahemikule.

Deposiit võib olla avatud meie kontoris, kuid avalduse võib esitada ka meie koduleheküljel Internetis.

Paljud inimesed ei mõtlegi selle peale, et töötavad raha eest, teadmata, et raha võib panna enda kasuks tööle. Tehke mõistlik investeering. Avage deposiit, alustage koostööd meiega juba praegu, ja Te kindlasti tunnete, kuidas Teie raha töötab Teie heaks!