Pensionihoius

Pensionihoius – see on kogumishoius igakuiste fikseeritud sissemaksetega ja garanteeritud protsendimääraga. Selline hoius lubab pensioniks koguda vajalikku varu. Kogu raha makstakse välja ühekordse summana lepingu lõppemisel või pensioni minekul, samuti töövõimetuse puhul.

Alustage reservvahendite kõrvale panekut varakult, selleks et aegsasti tagada endale kindlustunnet perioodiks, kui Teie sissetulekud võivad alaneda. Pensionihoius võimaldab Teil olla sõltumatu vaatamata ajale ja olukorrale.

Põhitingimused:

  • Esmase sissemakse summa – 5000 kuni 100 000 euroni;
  • Hoiustamisperiood 5-10 aastat (on võimalik ka pikendada lepingut);
  • Protsendimäär 7,0 kuni 7,5%* aastas;
  • Igakuiste sissemaksete summa: 20, 30, 50, 100 eurot (vajadusel võib sõlmida lepingu ka suurema sissemaksete summa peale);
  • Hoiuse sulgemine: lepingu tähtaja lõppemisel, pensionile minekul või töövõimetuse puhul;
  • Igaaastased kogutud eelmise aasta jooksul protsendid liidetakse hoiustamissummale, nii suurendades tulu järgnevaks perioodiks. Sel moel arvestatakse protsent järgmisel aastal nii sissemaksete summa pealt kui ka temale juurdeliidetud protsendi pealt.

Igakuised sissemaksed

Fikseeritud sissemaksed summas 20, 30, 50 või 100 eurot kantakse üle määratud graafiku alusel. Soovi korral Te võite sõlmida lepingu suurema sissemakse summa peale. Igakuiste maksete kuupäeva võib määrata omal valikul. Mugavuse mõttes soovitame vormistada otsekorraldusleping regulaarsete sissemaksete puhul.

Garanteeritud protsent

Sõlmides „Pensionuhoiuse“ lepingu Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistus, saate Te garanteeritud protsendimäära suuruses 7,0 kuni 7,5%* aastas lepingu kogu perioodi vältel. Ning pensionile minnes makstakse Teile välja tuntav pensionilisa, mis aitab Teil hakkama saada rahaliste raskustega, mis kerkivad esile tulude vähenemisega.

Millal makstakse välja hoiustamissumma koos kogunenud protsentidega?

Pensionihoius ei eelda osalise raha väljavõtmist arvelt lepinguperioodi jooksul. Täismahus raha väljamakse lepingu alusel teostatakse järgnevatel juhtudel:

  1. 5-10 aastaks sõlmitud lepingu lõppemisel;
  2. Pensionile jäämise puhul, pensionitunnistuse või töövõimetustunnistuse alusel;
  3. Pärijatele – avalduse ja tunnistuse alusel, milles kajastub pärijate õigus pärandile.

Lepingu peatamise võimalikkus

Juhul, kui tekivad makseraskused igakuiste sissemaksete puhul, võib maksed avalduse alusel ajutiselt peatada 1-12 kuuks. Sealjuures protsentide juurdearvestamine kogutud hoiustamise summale jätkub.

Madal riiklik pension ei anna tihti piisavat kindlustunnet. Seetõttu on vajalik kanda hoolt oma rahaliste reservvahendite pärast juba praegu, et hiljem, jäädes teenitud pensionile, tagada endale finantstuge ja väärilist elutaset.

Selleks, et leida Teile sobivamat lahendust konsulteerige meie spetsialistidega telefonil 6 230 230.


* Tulenevalt Tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga. 2018. aastal tulumaksumäär moodustab 20%.