Lahendused makseraskuste korral

Iga inimesega võivad juhtuda ettearvamatud olukorrad, mis toovad endaga kaasa finantsolukorra halvenemise. Sellised nagu töötuks jäämine, töötasu alandamine või tema väljamaksmise viivitamine, haigestumine või muud olukorrad, mis tugevalt destabiliseerivad meie rahalist seisu. Aga Teil on laenukohustused... Mida teha juhul, kui puuduvad rahalised vahendid, et kustutada laenumakseid?

Esimene mõte, mis tuleb inimesele pähe on laenata oma sugulastelt, sõpradelt või veel hullem – võtta „kiirlaen“. Sealjuures enamik inimesi, kes satuvad majanduslikult raskesse olukorda, vähe mõtisklevad selle üle, kuidas tagastada uued võlad. Inimene on nurka aetud ning püüab laenusurvest antud hetkel vabaneda, lootes tulevikus neid võlgu mingil moel tasuda. Kuid saabub täiendavate võlgade tagastusaeg, lisaks sellele tuleb veel tasuda laenumakseid. Nii inimene satub veel halvemasse olukorda ehk satub põhjatusse laenutünni. Seepärast tulenevalt eespool öeldust, palun jätke meelde üks tähtis soovitus – kunagi ei tasu täiendavaid laene võtta selleks, et kustutada olemasolevaid kohustusi!

Teine mõte on mõistuspärasem – informeerige oma laenuandjat ja leidke kompromisslahendus, mis rahuldaks mõlemaid pooli. Tähtis, et klient ise mõistaks tekkinud olukorra tõsidust. Selleks analüüsige oma igakuist kuueelarvet. Lüües kokku oma täpne sissetulek, tuleks määrata kindlaks palju raha läheb eluks oluliste kaupade ja teenuste peale: toit, kommunaalmaksud, laste haridusele minev raha, auto pidamiskulud. Võimalik, et mõningad eelarve peatükid tuleb koomale tõmmata. Reeglina laenuandja on huvitatud pikaajalistest suhetest kliendiga ning võib enda poolt välja pakkuda omad lahendused antud situatsioonile:

  • Laenu maksetähtaegade muutmine, kui laenude õigeaegne tagasimaksmine kannab tühist iseloomu (töötasu väljamaksmine pikeneb või vahetati ära palgapäev).
  • Maksepuhkus – sobib juhul, kui probleem laheneb kiiresti – näiteks, üleminek teisele tööle, uue korteriüürniku otsing. See on ajutine lahendus ja siin peab arvestama, et maksepuhkus antakse laenu põhiosale, aga intresse tasutakse igal juhul;
  • Laenu maksegraafiku muutmine – laenulepingu pikendamine. Antud juhul igakuised maksed on väiksemad, kuid üldkulutused laenuga suuremad.
  • Vara müük. Kui olukord on väljapääsmatu ja perspektiivis pole ette näha finantsolukorra paranemist ja stabiliseerimist, siis parimaks lahenduseks mõlemale poolele on – kinnisvara müük omal soovil ja turuhinnaga, mitte läbi kohtutäituri.

Kui klient on nõus tegema kõik endast oleneva, et oma laenukohustusi täita, siis ka laenuandja on nõus järele andma. Kui klient „pistab pea liiva alla“ ja ei astu laenuandjaga kontakti, sel juhul see ainult raskendab asjaolusid. Halvima stsenaariumi puhul peab laenuandja pöörduma võla inkassatsiooni poole (sealhulgas ka kohtutäituri poole), avaldada võlgniku andmed üldises makserikkumiste Krediidiinfo registris, mis tulevikus võib negatiivselt peegeldada kliendi makseajalugu, samuti raskendab see finantsteenuste saamist teistes laenuasutustes.