Investeeringute liigid

Pangahoius

Pangadeposiit on kõige lihtsam ja kättesaadavam viis rahaliste vahendite hoiustamiseks. Pangahoiuste lihtsus ja kättesaadavus said rahvastiku seas laialdase leviku põhjuseks. Hoiuse avamiseks ei ole vaja spetsiaalseid teadmisi, piisab lepingu sõlmimisest pangaga ja raha sissemaksest arvele.

Hoiustamistingimused võivad olla pankades erinevad. Tavaliselt on igal pangal mitu liiki hoiuseid, et klient saaks valida endale sobiva hoiuse. Mida pikem hoiuseperiood, seda kõrgem on protsendiline panus. Protsentide kogunemine ja välja maksmine toimub vastavalt pangadeposiidi tingimustele igas kvartalis, igakuiselt või hoiustamisperioodi lõpus.

Eelised

 • Lihtsus (spetsiaalsete teadmiste valdamine ei ole vajalik)
 • Kättesaadavus (väike minimaalse sissemakse summa)
 • Garanteeritud sissetulek
 • Sissemakse kindlustatus

Puudused

 • Madal sissetulek, tihti ei kaitse hoiuseid inflatsiooni eest.
 • Pangaarve lepingu ennetähtaegse ülesütlemise korral makstakse välja kas väga väike protsent või ei maksta üldse midagi.

Valuuta (USA dollarid, briti naelsterling, jaapani jeen), valuutahoius

Kas tohib pidada valuutat investeerimisvahendiks? Piisab kiikamisest dollarites ja eurodes hoiustele mitme aasta lõikes, et saada aru, et ei ole mingit mõtet paigutada oma vahendeid valuutasse eesmärgiga mitmekordistada kapitali. Valuutaoperatsioone võib vaadelda pigem kui spekulatsiooni – viisi teenida kiirelt valuutakursi muutumise arvelt. Teoreetiliselt võib sääste paigutada välisvaluuta ostmisesse (avada pangaarve välisrahaühikus) ja saada tulu eurodes, kui raha välisvaluutas hoiustamise perioodi jooksul selle kurss euro suhtes kasvas palju. Siiski praktikas võib sama ’’edukalt’’ kaotada märkimisväärse osa säästudest kursi vastupidise muutumise tõttu, sellise olukorra tõenäosus on umbes võrdne kerge tuluga. Raha hoiustamine (just nimelt eesmärgiga hoida, mitte kasumlikult investeerida!) välisvaluutas on eesmärgipärane vaid siis kui inflatsioonitase oma riigis on märkimisväärselt kõrgem kui selles riigis, mille valuutat Te plaanite osta. Eurotsooni inflatsioonitase on piisavalt madal, et püüda hoiustada sääste mõnes teises valuutas.

Eelised

 • Lihtsus (spetsiaalsete teadmiste valdamine ei ole vajalik)
 • Kättesaadavus (väike minimaalse sissemakse summa)
 • Teoreetiline võimalus hästi teenida kursi muutumise arvelt

Puudused

 • Võimalus kaotada märkimisväärse osa säästudest üpris lühikese aja jooksul
 • Suhteliselt stabiilse vahetuskursi korral on valuutahoiuse kasv madal ega kaitse sääste inflatsiooni eest
 • Kaotused valuutavahetuse korral (panga, vahetuspunkti marginaal)

Kinnisvara

Kui te omate suurt rahasummat, siis ilmselt tuleb mõttesse osta kinnisvara, üürida see välja ning saada stabiilselt passiivset tulu. Tuleb aga silmas pidada, et investeerimisobjektiks võib antud juhul olla mitte ainult elamispind, vaid ka laoruumid, büroo või muu kommertskinnisvara, sealhulgas ka väljaspool Eestit. Arvestades seda, et kinnisvara kallineb reeglina aastast aastasse, siis mõne aja möödudes saab oma objekti tulusalt maha müüa. Niisiis, tulu võib saada:

 • Kinnisvara välja üürimisest
 • Kinnisvara edasimüümisest
Juhul kui teil ei ole suurt summat, siis ligipääs kinnisvarasse investeerimisse on teie jaoks suletud.

Eelised

 • Stabiilne regulaarne tulu
 • Investeeringu kindlus

Puudused

 • Kõrge tululävi
 • Tulu suurus võib tugevalt varieeruda ning sõltuda paljudest faktoritest.
 • Kinnisvara nõuab enam-vähem pidevat tähelepanu ja kulutusi selle ülalpidamiseks. Peale selle amortiseerub see füüsiliselt.
 • Investeeringud kinnisvarasse nõuavad mõningaid turu spetsiifika teadmisi, nõuavad aega turusituatsiooni seiramiseks.

Aktsiad

Aktsiad on väärtpaberid, mis esindavad proportsionaalset osalust aktsiaseltsi aktsiakapitalis ning annavad selle omanikule ehk aktsionärile mitmeid õigusi. Aktsiad on üks kõige populaarsemaid ja tulusamaid investeerimisvorme (ja ka üks kõige kõrgema riskiga vorme).

Aktsiad, mida te ostate, teevad Teist ettevõtte kaasomaniku ja Teil on õigus kasumi teatud osale. Risk seisneb aktsia turuhinna muutumises teie jaoks ebasoodsas suunas. See tähendab, et aktsiate hinnad võivad mitte ainult kasvada, vaid ka langeda. Fondituru hindadele on ohuks igapäevased võnked. Te ostate aktsiaid arvestades, et tulevikus nende hind tõuseb ja te saate aktsiad ära müüa kõrgema hinnaga. Peale selle, edukad ettevõtted saavad tuua oma aktsionäridele tulu dividentidena.

Juhul kui ettevõttel läheb hästi, äri areneb, kasum kasvab, siis ettevõtte turuväärtus suureneb, vastavad suureneb ka aktsiate maksumus. Juhul kui ettevõttel ei lähe hästi, kannatatakse kahjumi all, siis selle turuväärtus (börsi kapitaliseerimine – selle kõikide väljalastud aktsiate summaarne maksumus) väheneb. Nii on ideaalis. Praktikas on kõik mõningaselt keerulisem. Kapitaliseerimine sõltub nii turu-, makroökonoomilisest- kui ka poliitilisest situatsioonist tervikuna. Aktsiate hind sõltub rohkem börsiootustest kui ettevõtte näitajatest (vähene kvartalitulu alanemine võib tuua endaga kaasa aktsiate hinna languse). Kui te ostate aktsiaid, siis paigutate raha ärisse.

Selleks, et iseseisvalt osta ja müüa aktsiaid, tuleb teil omandada spetsiaalsed teadmised, see tähendab osata hinnata, kas aktsiate hinnad kasvavad või langevad, millal osta, millal müüa ja nii edasi. Tuleb olla sündmustega kursis, et toimuva suhtes operatiivselt reageerida.

Eelised

 • võimalus saada suurt tulu (kümned-sajad protsendid aastas)
 • võimalus ennast arendada nii investeerimisstrateegiate välja töötamise osas kui ka Eesti ja maailma majandusliku olukorra tundmist silmas pidades.

Puudused

 • Peab valdama spetsiaalseid teadmisi ja jälgima turu, pidevalt kontrollima isiklikke investeeringuid
 • Ebaõnnestunud sissemaksete korral või järsu turuolukorra halvenemise korral on võimalik kaotada üpris kiiresti ja päris palju
 • Märkimisväärsed kulutused tehingute teostamiseks (vahendustasud), pidevad kulutused väärtpaberite arve ülal pidamiseks.

Fondid

Fondid kujutavad endast eraldiseisvate huvide (osanike) finantsinvesteeringute ühist katelt. Paigutatud rahasid juhib fondijuht (tavaliselt on see firma, sageli ka pank). Juht paigutab raha erinevatesse instrumentidesse (aktsiad, obligatsioonid, teiste fondide osad jms). Vastutasuks raha eest saavad osaniku osasid. Juhul kui fond juhib osanike raha efektiivselt, siis osa maksumus suureneb. Muuhulgas, fond ei saa garanteerida kasumlikkust ja osade maksumus sõltub selle turuväärtusest, millesse on paigutatud fondi vahendid. Kõrge kasumlikkus minevikus absoluutselt ei garanteeri kõrget kasumlikkust ka tulevikus. Fondijuht (juhtiv firma) saab oma töö eest tasu, mis on paar protsenti aastas osaniku sissemaksest. Fondid on erinevad, erineva tulu- ja riskitasemega, erinevate insvesteerimissuundadega. Sissemaksjal on piisavalt lai valik, alati on olemas võimalus, et valituks osutub enda jaoks sobiv fond. Laialt levinud avatud fondid vahetavad tavaliselt oma osasid rahaks mõne tööpäeva jooksul pärast vastava avalduse esitamist.

Eelised

 • Minimaalse esialgne sissemakse võib olla väga tagasihoidlik.
 • Teil ei ole vaja isiklikult vallata kapitali, teilt ei nõuta lisateadmisi finantsturgude valdkonnas.
 • On võimalik valida selline fond, millel on sobiv tulu/riski suhe.
 • Fond võimaldab saada kõrget tulu.

Puudused

 • Juhtiv ettevõte võtab tasu oma teenuste eest, sealhulgas ka osade müümise ja ostmise makse näol.
 • Te ei saa mõjutada seda, kuhu täpselt fondijuht teie raha paigutab
 • Fondid, mis paigutavad raha aktsiatesse võivad olla märkimisväärse osade maksumuse võnkumise ohu all.

Investeerimine kulda

Kuld on kõva ja kindel valuuta, mille hind päevast päeva aina tõuseb. Muidugi ei ole väärtmetallide maksumus stabiilne, kuid üldiselt on kulla hinnal aja jooksul tendents üpris märkimisväärseks kasvuks. Muuhulgas, pikas perspektiivis investeerimine kulda ei ole väga muljetavaldav: kulla hinna kasv pigem peegeldab paberraha väärtuse kaotamist (lihtsamalt öeldes, inflatsiooni), mitte ei ole reaalseks maksumuse kasvuks sõltuvalt sellest materiaalsete hüvede kogust, mille jaoks kulda on võimalik vahetada.

Investeerimine kulda on võimalik kahel viisil: osta ise kulda (kangides või investeerimismüntides) või panna raha isikustamata kullahoiusele.

Kange on võimalik osta pangast, lombardist või Interneti teel. Tavaliselt varieerub kangi mass intervallis 1 g kuni 1 kg, kuid mõned pangad pakuvad ka massiivsemaid kange. Üldiselt mida suurem kangi kaal, seda odavam on grammi hind. Tihti pank mitte ainult ei müü, vaid ka ostab kange. Paraku ostuhind erineb ebasoodsalt müügihinnast: vahe tekib komisjonide arvelt (tasu valmistamise eest, tasu pangale ja vahendajale). Kõige tõenäolisemalt peab maksma ka kangide hoidmise eest pangalaekas.

Osta ja müüa investeerimismünte väärismetallides võib samuti pangas, peale selle ka erinevatel interneti oksjonitel ja eraisikutelt.

Isikustamata kullahoius on hoius, mida peetakse panga poolt mitte rahalistes väärtustes, vaid nii-öelda kullas. Hoiusele kirjutatakse selline kogus väärtmetalli, mille jaoks piisab kliendi poolt toodud rahast. Kui hoius pannakse kinni, siis pank muudab kulla rahaks vastavalt jooksvale kursile. Muuhulgas saate soovi korral ka vastava proovi metalli kangi kujul. Hoius võib olla tähtajaline (pank lisab väikeseid protsente) või jooksev (raha võib välja võtta igal hetkel)

Eelised

 • Kõrge kindlus, mis lubab vaadelda kulda kui hoiustamis- ja kogumisvahendit
 • Kõrge kindlus, mis lubab vaadelda sellist investeerimisliiki, nagu investeerimine kulda, kui hoiustamis- ja kogumisvahendit.

Puudused

 • Tulu puudumine pikas perspektiivis
 • Kaotused ostu-müügi puhul (müüja marginaal)
 • Kulutused hoidmiseks (pangalaeka rent, seifi muretsemine)