Finantsekspert: HLÜ majanduslikku seisu iseloomustavad kaks näitajat

Hiljuti kirjutasime teemal, kuidas hoiu-laenuühistu usaldusväärsust hinnata. Palusime kommentaari ka sõltumatult finantsspetsialistilt, kes selgitaks, mismoodi aitavad HLÜ elujõulisust tõlgendada majandusnäitajad.

Finantsspetsialist Tatiana Uimolainen nõustub HLÜ Eestihoius juhatuse liikme Jekaterina Semjonovaga, kes soovitab enne ühistuga liitumist põhjalikult selle tausta uurida.

„On väga õige pöörata tähelepanu nii ühistu reklaami agressiivsusele, intressimääradele, ühistu lubadustele ja lepingutingimuste paindlikkusele. Aga majandusteadlasena soovitan tutvuda ka krediidiasutuse aruandlusega,“ sõnab Uimolainen. Kõige selgemat keelt räägib tema sõnul bilanss, mis on sarnaselt muule aruandlusele avalikest allikatest kättesaadav.

Kuidas mõista bilanssi?

Bilanss annab ülevaate ühistu likviidsusest ja finantsstabiilsusest, mis ongi kaks võtmenäitajat.

Likviidsuse hindamiseks võrreldakse ühistu käibevarasid lühiajaliste kohustustega. Mida rohkem käibevarad kohustusi ületavad, seda likviidsem on ühistu. Järelikult on ühistul igapäevaseks tegutsemiseks piisavalt vabu vahendeid,“ selgitab Uimolainen.

Finantsstabiilsus võimaldab anda hinnangu ühistu elujõulisusele pikaajalises vaates. „Hoiu-laenuühistu on finantsiliselt stabiilne juhul, kui tal on piisav hulk rahalisi vahendeid ehk kapitali mitte ainult aruandes näidatud perioodiks, vaid pikemaks ajaks,“ lisab Uimolainen.

Loomulikult on mõistetav, et majanduskauge inimene majandusaasta aruandeid peensusteni ei mõista. Ent Uimolaineni sõnul teevad HLÜ-d, kellel pole midagi varjata, oma liikmetele info edastamisel ekstra pingutuse, esitades tegevuse kohta lisateavet majandusnäitajaid kajastavas juhtkonna aruandes.

Kus aruannetega tutvuda?

Eestis tegutsevate äriühingute majandusaasta aruannetega saab tutvuda portaalis Teatmik, kuid Eestihoiuse auditeeritud majandusaasta aruanded on leitavad ka ühistu kodulehel.

Tutvu Eestihoiuse aruandlusega siin.