Vastutustundlik laenamine

Laenude vahendamisel lähtub Eesti Hoius vastutustundliku laenamise põhimõtetest. See tähendab, et laenaja saab täieliku ülevaate oma rahalisest seisust ja lisalaenuga kaasnevatest kohustustest. Sellise lähenemise eesmärk on ennetada laenuvõtjate võimalikke makseraskusi. Eesti Hoius tagab oma finantsportaali kaudu sõlmitavate laenulepingute kõrge kvaliteedi, mis on konkurentide omadest parem, järgides vastutustundliku laenamise reegleid.

Eesti Hoius’i finantsportaal kogub ja töötleb põhjalikult informatsiooni iga laenuvõtja maksevõime ja krediidivõimekuse kohta. Selle abil määratakse kindlaks laenaja finantsseisund ja soovitatava laenulahenduse asjakohasus.

Laenutaotlejate krediidivõimekuse põhjalik hindamine võimaldab pakkuda laene neile klientidele, kellele laenu tagasimaksmine on jõukohane. Iga laenutaotleja saab krediidiskoori, mis kajastab nende võimet võetud kohustustega toime tulla.

Eesti Hoius jagab selget ja arusaadavat teavet oma finantsportaali teenuste kohta. Pakume tarbijale (laenuvõtjale) selgitavat informatsiooni, mis aitab neil hinnata, kas pakutav laenuleping vastab nende vajadustele ja finantsolukorrale ning mõista laenamisega kaasnevaid riske.