Hoiused

TÄHTAJALINE HOIUS

Tähtajaline hoius on kindla tähtajaga investeering, mille puhul on kõrgemad intressimäärad kui tavalisel hoiustamisel. Sobib nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste investeeringute jaoks.

Personaalne ja paindlik. Teeni kuni 7,5% intressi

Vali
Hoiuse aastane intressimäär *
kuni 7,5 %
Hoiuse põhiosa sissemakse
min 3 000 EUR
Hoiuse periood
6 kuud kuni 5 aastat
Lisa-sissemaksed
ei
Hoiuseintresside väljamaksmine
Iga 1, 3, 12 kuu järel või lepingu lõppemisel
Hoiuse põhiosa väljamaksmine
lepingu lõppemisel
Hoiuselepingu automaatse pikendamise võimalus
jah

Investeering on kasu saamise eesmärgil tehtud pikaajaline kapitalimahutus. Tähtajaline hoius on investeering, mille puhul on kõige kõrgem intressimäär. Sobib nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste investeeringute jaoks. Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu tähtajaline hoius on hoiustamine kindla aja peale, mille puhul intressimäär on üks kõrgemaid Eestis. Personaalne ja paindlik lähenemine võimaldab Teil saada protsente hoiustelt nii igakuiselt, kvartalipõhiselt või iga-aastaselt kui ka deposiidi tähtaja lõppemisel. Tähtajaline hoius on üks riskivabamaid lisaraha teenimise võimalusi.

Tähtajaline hoius on kliendile, kes omab vabu rahalisi vahendeid. Kõik teavad, et raha peab teenima, ainult sellisel viisil võib oodata isikliku kapitali juurdekasvu. Investeering peab tooma kasumit. Ja mida kõrgem on intressimäär, seda parem. Üheks parimaks mooduseks hoiuste suurendamiseks on tähtajaline hoius.

* Tulenevalt tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga. 2019. aastal tulumaksumäär moodustab 20%.

KOGUMISHOIUS

See on rahaliste vahendite paindlik kogumise ja hoiustamise vorm, nende kasumlik investeerimine. Antud liiki investeeringud pakuvad mitte üksnes Eesti hoiustamisturul kõige kõrgem intressi vaid ka raha sissemakseid just Teile sobival ajal.

Iga lisasissemakse hakkab kohe teenima intressi Teeni kuni 6,52%

Vali
Hoiuse aastane intressimäär
kuni 6,52%*
Hoiuse põhiosa sissemakse
minimaalselt 3 000 EUR
Hoiuse periood
6 kuud kuni 5 aastat
Lisa-sissemaksed
vastavalt soovile, minimaalselt 10 EUR
Hoiuseintresside väljamaksmine
Iga 1, 3, 12 kuu järel või lepingu lõppemisel
Hoiuse põhiosa väljamaksmine
lepingu lõppemisel
Hoiuselepingu automaatse pikendamise võimalus
jah

Kogumishoius teenib erinevaid eesmärke, näiteks raha kogumist puhkuse veetmiseks või laste hariduseks, kallihinnalise ostu sooritamiseks. Kogumishoiusele võib kogu kehtivusaja jooksul teha sissemakseid, mis esimesest päevast alates hakkavad teenima intressi. Hoiuse garanteeritud intress sõltub nii investeerimissummast kui ka hoiuse kehtivusajast.

Mida varem Te alustate raha hoiustamisega, seda suuremaid võimalusi pakuvad Teile tänased investeeringud tulevikuks. Kunagi varem pole investeerimine olnud nii tulutoov. Koguge raha kasumlikult koos meiega!

* Tulenevalt tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga. 2020. aastal tulumaksumäär moodustab 20%.

SEENIORHOIUS

Seeniorhoius on kogumishoius vabatahtlike sissemaksetega ja garanteeritud protsendimääraga. Selline hoius lubab pensioniks koguda vajalikku varu. Kogu raha makstakse välja ühekordse summana lepingu lõppemisel.

Sõltumatus tulevikus. Teeni kuni 7,5% intressi

Vali
Hoiuse aastane intressimäär
kuni 7,5%*
Hoiuse põhiosa sissemakse
minimaalselt 5 000 EUR
Hoiuse periood
5, 6 või 7 aastat
Lisa-sissemaksed
vastavalt soovile, minimaalselt 10 EUR
Hoiuseintresside väljamaksmine
lepingu lõppemisel
Hoiuse põhiosa väljamaksmine
lepingu lõppemisel
Hoiuselepingu automaatse pikendamise võimalus
jah

Alustage reservvahendite kõrvale panekut varakult, selleks et aegsasti tagada endale kindlustunnet perioodiks, kui Teie sissetulekud võivad alaneda. Seeniorhoius võimaldab Teil olla sõltumatu vaatamata ajale ja olukorrale.

Põhitingimused:

  • Esmase sissemakse summa – alates 5000 eurot;
  • Hoiustamisperiood 5; 6 või 7 aastat (on võimalik ka pikendada lepingut);
  • Protsendimäär 7,2 kuni 7,5%* aastas;
  • Hoiuse sulgemine: lepingu tähtaja lõppemisel;

Garanteeritud protsent

Sõlmides seeniorhoiuse lepingu Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistus, saate Te garanteeritud protsendimäära suuruses 7,2 kuni 7,5%* aastas lepingu kogu perioodi vältel.

Millal makstakse välja hoiustamissumma koos kogunenud intressiga?

Seeniorhoius ei eelda raha osalist väljavõtmist arvelt lepinguperioodi jooksul. Raha täismahus väljamakse lepingu alusel teostatakse järgnevatel juhtudel:

  1. 5, 6 või 7 aastaks sõlmitud lepingu lõppemisel;
  2. Pärijatele avalduse ja tunnistuse alusel, milles kajastub pärijate õigus pärandile.

Madal riiklik pension ei anna tihti piisavat kindlustunnet. Seetõttu on vajalik kanda hoolt oma rahaliste reservvahendite eest juba praegu, et hiljem, jäädes teenitud pensionile, tagada endale finantstugi ja vääriline elatustase.

Parima lahenduse leidmiseks Teie jaoks konsulteerige meie spetsialistidega telefonil 6 230 230.

* Tulenevalt Tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga. 2020. aastal tulumaksumäär moodustab 20%.