Meist. Kuhu investeerida? Tark investor

Võime olla kindlad, et Te sattusite meie kodulehele uute ideede ja investeerimisvõimaluste otsingul. Meil on rõõm Teid tark investor tervitada!

Kuhu investeerida või miks oleks hoius vajalik?

Oma raha võib hoiustada ja saada laenu nii pangas, kui ka teistes usaldusväärsetes asutustes.

Investeerimishoius

Investeerimishoius on tähtajaline hoius, mis sobib vaba rahasumma hoiustamiseks pikemaks perioodiks kõrgema tulu teenimise eesmärgil. Investeerimishoius vormistatakse tänapäeval mitte üksnes pangas, on ka teisi raha hoiustamise ja kasvatamise mehhanisme. Üks investor usaldab oma kapitali ainult pankadele, teine invsteerib aga teistesse, mitte vähem kindlamatesse äridesse.

Hoiused hoiu-laenuühistus

Eesti Hoius hoiu-laenuühistu  on selle idee materialiseerimine ja realiseerimine. Miks just selline vorm? Seetõttu, et meie soov on luua „rahvapank“, mis kuuluks klientidele endile, mis põhineks klientide kapitalil ja teeniks esmajoones oma klientide endi huve – see on ratsionaalseim viis vähendada eelpool mainitud sõltuvust.

Me pole esimesed, kes on valinud selle tee. Me hindame kõrgelt eelkäijate kogemusi ning katsume vältida nende vigu ning puudusi. Teie investeerimishoius ei pea olema riskantne. Oleme õppinud tundma pankade tugevaid ja nõrku külgi ning kavatseme pakkuda Teile parimat valikut mõlema finantsorganisatsiooni võimalustest, sest avatavad hoiused on toovad kasumit ja parandama Teie elu tervikuna.

Kuidas me seda teeme:

  • hoiused kõrge intressituluga
  • paindlikkus ja individuaalne lähenemine klientidele
  • inveeerimine on mugav ja professionaalne (nii kontoris, kui internetis)
  • kõigi ühistu liikmete osalemine ühistu juhtimises läbi osanike üldkoosoleku
  • kaasatud rahaliste vahendite paigutamine Eesti laenuturule

Lähima kolme aasta jooksul plaanime haarata liidripositsiooni pangavälises hoiuste teenindamises Eestis. Enamgi veel, lähitulevikus plaanime laiendada tänaseid pakutavaid teenuseid. Meil on ideid ja teadmised, kuhu investeerida on kasumlik. Tähtis on olla teadik, luua uusi kontakte, leida meie ridades mõttekaaslasi ja luua meeskond nende teostamiseks, aga samuti pakkuda investeerimisvõimalusi mitte ainult staažikaile investoritele, vaid igale inimesele!

Kuidas olla tark investor?

Iga potentsiaalne investor – inimene, kes on juba teadlik investeerimise vajadusest, mõtiskleb selle üle, kuidas valida õigeim lahendus. Te olete algaja investor? Meie hoiu-laenuühistu teenuste seas on erinevad hoiused: tähtajaline hoius, kogumishoius. Te olete algaja ettevõtja, kes otsib finantseerimisvõimalusi oma ideede realiseerimiseks? Või on Teie sooviks lihtsalt investeerimishoius ja saada protsente? Küsi kindlasti nõu ja me oleme toeks!

Kuidas avada uus hoius?

Iga täisealine Eesti elanik võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks ja avada hoiuseid. Selleks on vaja esitada liitumisavaldus (kas meie kontoris Tallinnas, Pronksi 3 või ka internetis), enda isik identifitseerimise (kontorisse võta isikut tõendav dokument) ja seejärel tasuda „Hoiu-laenuühistu seaduses“ kokkulepitud sisseastumismaks (10 eurot) ja tasuda osanikumaks – 30 eurot. Pärast seda võite Te kasutada kõiki teenuseid, mida hoiu-laenuühistu pakub ja võtta osa osanike üldkoosolekust.

Usume, et kui olete tutvunud Eesti Hoius kodulehel toodud informatsiooniga, siis oskate Te õigesti vastata küsimusele: kuhu investeerida?

Tasub meeles pidada, et Teie rahaline seis sõltub ainult Teist!

Hakka liikmeks