Meist

Võime olla kindlad, et meie kodulehele sattusite Te uute ideede ja investeerimisvõimaluste otsingul. Meil
on rõõm Teid tervitada!

Kuhu investeerida või miks oleks hoius vajalik?

Oma raha võib hoiustada ja saada laenu nii pangas, kui ka teistes usaldusväärsetes asutustes.

Investeerimishoius

Investeerimishoius on tähtajaline hoius, mis sobib vaba rahasumma hoiustamiseks pikemaks perioodiks kõrgema tulu teenimise eesmärgil. Investeerimishoius tänapäeval vormistatakse mitte üksnes pangas, vaid eksisteerib ka teisi raha hoiustamise ja kasvatamise mehhanisme. Üks investor usaldab oma kapitali ainult pankadele, teine teeb sissemakseid teistesse, mitte vähem kindlamatesse äridesse.

Hoiused hoiu-laenuühistus

Meie hoiu-laenuühistu – see on antud idee materialiseerimine ja realiseerimine. Miks just selline vorm? Seetõttu, et meie mõte on luua „rahvapank“, mis kuuluks klientidele endile, mis põhineks klientide kapitalile ja teeniks esmajoones klientide endi huve – see on ratsionaalseim viis alandada eelpool mainitud sõltuvust.

Me ei ole esimesed, kes on valinud selle tee. Me hindame väga eelkäijate kogemusi ning katsume arvestada nende vigu ning vältida nende puudusi. Teie investeerimishoius ei pea kannatama riskide all. Samuti me õppisime tundma pankade tugevaid ja nõrku külgi ja kavatseme anda Teile parimat mõlemist finantsorganisatsiooni asutuse vormidest, sest avatavad hoiused on võimelised tooma nii kasumit kui ka parandama Teie elu tervikuna.

NImelt:

  • hoiused kõrge intressituluga
  • klientide suhtes paindlikkus ja individuaalne lähenemine
  • investor saab pangastiili teenindamises (nii kontoris, kui ka Internetis)
  • kõigi klientide osavõtt ühistu juhtimises läbi osanike üldkoosoleku
  • kaasatud rahaliste vahendite paigutamine Eesti laenuturule

Lähima kolme aasta jooksul me plaanime haarata liidri positsiooni pangavälises hoiuste teenindamises Eestis. Enamgi veel, lähitulevikus me kavandame laiendada tänaseid pakutavaid teenuste spektreid. Eksisteerib mitte vähe erinevaid ideid, kuhu investeerida on kasumlik. Tähtis on tekitada kõikvõimalikke uusi ideid, leida meie ridades mõttekaaslasi ja luua meeskond nende teostamiseks, aga samuti pakkuda võimalusi kuhu investeerida, milleks on võimeline mitte üksnes staažikas investor, vaid iga inimene!

Mida ette võtta, et olla tark investor?

Iga potentsiaalne investor – inimene kes on juba teadlik investeerimise vajadusest, mõtiskleb selle üle, kuidas valida õige lahenduse. Te olete algaja investor? Meie hoiu-laenuühistu teenuste seas on erinevad hoiused: tähtajaline hoius, kogumishoius. Te olete algaja ettevõtja, kes otsib finantseerimisvõimalusi oma ideede realiseerimiseks? Või on Teie sooviks lihtsalt investeerimishoius ja saada protsente? Liitu meiega

Uus hoius

Saada hoiu-laenuühistu liikmeks ja avada uus hoius võib iga täisealine Eesti elanik. Selleks on vaja esitada avaldus (seda võib teha meie kontoris Tallinnas või Tartus kui ka Internetis) läbida isiku identifitseerimise protseduur (ehk võtta kaasa kontorisse isikut tõendav dokument). Seejärel tasuda „Hoiu-laenuühistu seaduses“ kokkulepitud sisseastumismaks (10 eurot) ja tasuda osanikumaks – 30 eurot. Pärast seda võite Te kasutada kõiki teenuseid, mida osutab hoiu-laenuühistu (sealjuures avada ka hoiused) ja võtta osa osanike üldkoosolekust.
Me usume, et informatsiooni, mida Te leiate meie koduleheküljel, aitab Teil õigesti vastata küsimusele:
kuhu investeerida?
Tasub meeles pidada, et Teie rahaline seis sõltub ainult Teist!

Hakka liikmeks