Meist

Võime olla kindlad, et Te sattusite meie kodulehele uute ideede ja investeerimisvõimaluste otsingul. Meil on rõõm Teid tervitada, olete teinud targa valiku!

Kuhu ja miks investeerida hoiusena?

Oma raha võib hoiustada ja saada laenu nii pangas, kui ka teistes usaldusväärsetes asutustes.

Investeerimishoius

Investeerimishoius on tähtajaline hoius, mis sobib vaba rahasumma hoiustamiseks pikemaks perioodiks tulu teenimise eesmärgil. Investeerimishoiuseid vormistatakse tänapäeval mitte üksnes pankades, valida on ka teisi, tulusamaid raha hoiustamise ja kasvatamise mehhanisme. Üks investor usaldab oma kapitali investeerimiseks suurpankadele, teine investeerib aga teistesse, mitte vähem kindlamatesse äridesse.

Hoiused hoiu-laenuühistus

Eesti Hoius hoiu-laenuühistu on selle idee materialiseerimine ja realiseerimine. Miks just selline vorm? Seetõttu, et meie soov on luua „rahvapank“, mis kuuluks klientidele endile, mis põhineks klientide kapitalil ja teeniks esmajoones oma klientide endi huve – see on ratsionaalseim viis vähendada eelpool mainitud sõltuvust.

Me pole esimesed, kes on valinud selle tee. Me hindame kõrgelt eelkäijate kogemusi ning katsume vältida nende vigu ning puudusi. Teie investeerimishoius ei pea olema riskantne. Oleme õppinud tundma pankade tugevaid ja nõrku külgi ning pakume Teile parimat valikut mõlema finantsorganisatsiooni võimalustest, sest avatavad hoiused on toovad kasumit ja parandavad Teie elu tervikuna.

Kuidas me seda teeme:

 • hoiused kõrge intressituluga
 • paindlikkus ja individuaalne lähenemine klientidele
 • investeerimine on mugav ja professionaalne (nii kontoris, kui internetis)
 • kõigi ühistu liikmete osalemine ühistu juhtimises läbi osanike üldkoosoleku
 • kaasatud rahaliste vahendite paigutamine Eesti laenuturule

Lähima kolme aasta jooksul plaanime haarata liidripositsiooni pangavälises hoiuste teenindamises Eestis. Enamgi veel, lähitulevikus plaanime laiendada tänaseid pakutavaid teenuseid. Meil on ideid ja teadmised, kuhu investeerida on kasumlik. Tähtis on olla teadik, luua uusi kontakte, leida meie ridades mõttekaaslasi ja luua meeskond nende teostamiseks, aga samuti pakkuda investeerimisvõimalusi mitte ainult staažikaile investoritele, vaid igale inimesele!

Missioon

 1. Pakume seenioridele usaldusväärseid ja kõrge tootlusega hoiuseid
 2. Väljastame hüpoteeklaene ja autoliisinguid, tagades igale kliendile personaalne lähenemine

Visioon

 • Aastatel 2023-2025 tugevdame oma positsiooni mittepankadest krediidiandjate seas
 • Lisame hoiustele ja laenutoodetele arendus- ja investeerimislaenud, mis põhinevad ühisrahastuse printsiipidel

Väärtused

 1. Usaldusväärsus – tagame maksevõime ning stabiilsed tegevus- ja finantsnäitajad
 2. Kliendikesksus – püüame iga kord kliendiga suheldes teda aidata
 3. Arengule orienteeritus – käivitame pidevalt uusi projekte ning täiustame nii oma protsesse kui ka teenuste kvaliteeti

Kuidas olla tark investor?

Iga potentsiaalne investor – inimene, kes on juba teadlik investeerimise vajadusest, mõtiskleb selle üle, kuidas valida õigeim lahendus. Te olete algaja investor? Meie hoiu-laenuühistu teenuste seas on erinevad hoiused: tähtajaline hoius, kogumishoius. Te olete algaja ettevõtja, kes otsib finantseerimisvõimalusi oma ideede realiseerimiseks? Või on Teie sooviks lihtsalt investeerimishoius ja saada protsente? Küsi kindlasti nõu ja me oleme toeks!

Kuidas avada uus hoius?

Iga täisealine Eesti elanik võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks ja avada hoiuseid. Liitumiseks tuleb esitada avaldus kas meie kontoris Tallinnas, Pronksi 3 või kodulehel, enda isik identifitseerida (kas digiallkirjaga või isikut tõendava dokumendiga kontori) ja seejärel tasuda „Hoiu-laenuühistu seaduses“ nõutud sisseastumismaks 10 eurot ning tasuda ühistu osanikumaks 30 eurot. Peale seda olete täieõiguseline ühistu liige, võite Te kasutada kõiki teenuseid, mida hoiu-laenuühistu pakub ja võtta osa osanike üldkoosolekust.

Usume, et nüüd, kui olete tutvunud Eesti Hoius kodulehel toodud informatsiooniga, oskate Te õigesti vastata küsimusele: kuhu investeerida?

Tasub meeles pidada, et Teie rahaline seis sõltub ainult Teist!

Hakka liikmeks