Privaatsus

Igapäevategevuses on meil vaja kasutada meie klientide personaalseid andmeid, ehk informatsiooni, mille abil on võimalik identifitseerida inimest. Näiteks nime, perekonnanime, isikukoodi, kontaktandmeid, „Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu“ liikmelisust, andmeid rahalistest vahenditest, mis meil hoiustatakse või on laenuks võetud, informatsiooni pangaarvete kohta jms.

Märgitud informatsioon ei ole avalik, vaid seda kasutavad ainult need töötajad, kes vajavad seda ametikohustuste täitmiseks.

Avaldada informatsiooni kliendi kohta kolmandatele isikutele saab ainult kliendi nõusolekul või juhul, kui lepingus on läbiräägitud kliendi ja Ühistuga. Samuti taolist informatsiooni saab esitada
kolmandatele isikutele juhul, kui need vastavad seadusele ja õigusnormidele. Näiteks me oleme kohustatud esitama andmeid maksuametile ja uurimisorganitele, aga samuti ka notarile.