Maksihoius

Maksihoius

Unikaalne, kõrgeima intressimääraga hoius, mida pakub Eestihoius. Teeni kuni 9% intressi aastas!
leaf

Kasuta võimalust, ava endalegi Maksihoius ja teeni kuni 9% aastas!

Kampaania kehtib uutele lepingutele, mis on sõlmitud perioodil alates 29.01.2024 kuni 31.03.2024.

Hoiuse saate avada meie kontoris, kuid avalduse võib esitada ka siin internetis.

Võimalik on avada hoius ka kontaktivabalt. Parima lahenduse leidmiseks konsulteerige meie spetsialisiga telefonil 6 230 230.

“Kliendid eelistavad meid pankadele, sest tagame hoiustele kõrged intressid. Samal ajal hüpoteeklaenude ja autoliisingu kliendid ei pea muretsema euribori ränga tõusu pärast, kuna laenude intressimäärad on fikseeritud.”

Eestihoiuse asutamisest möödunud 10 aasta jooksul oleme suutnud oma liikmetele pakkuda kindlustunnet, et oleme olnud jätkusuutlikud juba pikka aega ning jätkame samal kursil ka edaspidi

Aleksandr Širokov, Eestihoiuse juht

Tingimused

Hoiuse summaalates 5 000 kuni 100 000 EUR
Hoiuse tüüptähtajaline hoius
Hoiustamisperiood1 ja 2 aastat
Intressimäär1 aasta - 8%*, 2 aastat - 9%*
Hoiuseintresside väljamaksminelepingu lõppemisel
Hoiuse sulgeminelepingu tähtaja lõppemisel

* Tulenevalt tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga. 2024. aastal on tulumaksumäär 20%.

Klienditugi

Soovi korral võtke ühendust meie spetsialistiga:

Anastasia Gruzdilovitš

Haldur

E-post: info@eestihoius.ee

Tel: +372 6 230 230

Meist kirjutatakse pressis

Maaleht Õhtuleht Postimees МК Эстония Põhjarannik

Korduma kippuvad küsimused

Milleks hoiustada?

Eesti kapitalil põhinev Eestihoius HLÜ pakub finantsteenust inimestele, kes on huvitatud rahaliste vahendite hoiustamisest ja oma vahendite mitmekordistamisest, aga samuti ka laenu võtmisest. Me oleme valmis pakkuma oma liikmetele paindlikke teenuseid ja Eesti turul soodsamaid hoiustamis- ja laenuprotsente.

Kes võib astuda liikmeks?

Eestihoius HLÜ liikmeks võib hakata ja uut hoiust avada iga täisealine alaline Eesti elanik. Ühistu liige võib olla ka juriidiline isik, kes on registreeritud Eestis.

Kuidas liituda?

Ühistuga liitumiseks tuleb esitada avaldus:

  1. Interneti teel, täites avalduse vormi;
  2. Meie esinduses aadressil Pronksi tn 3, Tallinn, võttes kaasa isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiload).

Millised on tasud, mis tuleb tasuda liikmeks astumiseks?

Sisseastumismaks on 10 eurot ja miinimum osakumaks 30 eurot, ülekandega Eestihoius HLÜ arveldusarvele või sularahas kontoris (Tallinna kontor). Osakumaks – see on investeering, mis hakkab koguma dividende alates 2016. aasta keskelt.

Osakumakse tagastamine?

Juhul kui koostöö kaotab kliendi arvates otstarbekuse, klient võib oma liikmelisuse müüa kolmandale isikule või saada tagasi oma osakumakse Ühistust lahkumisel.

Kuhu investeeritakse saadud raha ja millega on tagatud hoiused?

Kõik hoiused investeeritakse Eesti majandusse. Eestihoius HLÜ ei investeeri aktsiatesse, fondidesse ega pensionifondidesse.  Kõik väljastatud laenud on tagatud kinnisvarahüpoteegiga ja pandiga. Hoiustena kaasatud rahalised vahendid paigutatakse laenudesse, mis on tagatud kinnisvara hüpoteegiga. Samal ajal pööratakse erilist tähelepanu laenuvõtja tagatiste ja maksevõime hindamisele, mis iseenesest on levinud rahvusvaheline tava ja võimaldab vähendada võimalikke riske. Seega, sellist laenuväljastamise viisi võib pidada piisavalt usaldusväärseks ja turvaliseks nii finantseerivale ühingule kui ka selle investoritele, kelleks antud juhul on hoiustajad

Riskide maandamine Eestihoius HLÜ´s?

Eestihoius HLÜ tegevust reguleeritakse ja teostatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. Tulenevalt Eesti Panga poolt kehtestatud määrusele on kõik Hoiu-laenuühistud kohustatud koostama ja esitama igakuiselt hoiu-laenuühistu bilansi, hoiu-laenuühistu kasumiaruande ning kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande. Ühistu kohustuste tagamiseks moodustatud reservkapital, mille suuruseks on vähemalt pool osakapitalist. 2016 aastal lisaks kohustuslikule reservile täiendav vabatahtlik reserv, et katta mittetagastatavate laenudega seotud võimalikke riske. Eestihoius HLÜ pakub tagatisega laene maksejõulistele klientidele ning sellega teenitakse raha hoiustajatele.

Pärimise protseduur?

Liikme surma korral kanduvad kõik õigused üle läbi pärimise. Pärandi avanemisel ehk pärandaja surma korral läheb tema vara üle tema pärijatele. Kui pärandaja surma hetkel puudub kehtiv testament ning pärandaja ei ole sõlminud pärimislepingut, päritakse vara seaduse järgi. Pärijate väljaselgitamiseks ning pärimistunnistuse saamiseks tuleb notari juures algatada pärimismenetlus. Pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna. Kui pärija võtab pärandi vastu, siis pärandvara hulka kuuluvate esemete omand loetakse talle üle läinuks tagasiulatuvalt alates pärandi avanemise ajast. Kui pärandi on vastu võtnud mitu pärijat (kaaspärijad), kuulub pärandvara neile ühiselt.