Milline hoiu-laenuühistu on sinu usaldust väärt?

Meedias on tähelepanu saanud mitmed hoiu-laenuühistud, kelle kavatsused pole olnud ausad. See seab teenimatult halba valgusse ka teised ühistud. Õnneks pole kõik hoiu-laenuühistud ebausaldusväärsed – leidub ka neid, kelle tegevus on läbipaistev ja kes peavad oma lubadustest kinni.

Raha on tundlik teema. Asutused, mis pakuvad finantsteenuseid, on alati suurema luubi all olnud ja nii see peabki olema. Pangad eksisteerivad juba ammusest ajast ja on oma nimetusele – pank – korraliku usalduskrediidi teeninud. Hoiu-laenuühistute puhul see Eestis nii veel pole, sest ühistud on võrdlemisi uus nähtus ja sageli ei saada täpselt aru, mis need on ja kuidas need opereerivad.

Hoiu-laenuühistute nimetus ütlebki, et ühest küljest tegeletakse hoiuste haldamisega, teisest küljest aga laenude väljastamisega. Võtmeküsimus peitub selles, kellele ja mismoodi laenatakse. Siin on ühistute vahel suured erinevused.

Miks eelistada hoiu-laenuühistut pangale?

Panku peetakse usaldusväärseteks, kuna need on enamasti suured, traditsioonilised ja konservatiivsed. Laenu antakse võrdlemisi rangetel tingimustel, kuid seevastu soodsa intressiga.

Pangad võtavad väga hea meelega vastu ka hoiustajate sääste, ent tingimused, mida tähtajalisele hoiustamisele pakutakse, ei ole atraktiivsed. Mõnes pangas jäävad pakutavad hoiuseintressid alla 1%, progressiivsemad pakuvad aga kuni 2%-list tootlust. Kas majandusruumis, kus inflatsioon ulatub juba üle 20%, on selline raha paigutamine ikka mõistlik?

Hoiu-laenuühistute tähtajaliste hoiuste protsendid on võrreldes pankadega oluliselt kõrgemad, jäädes praegu vahemikku 6-8%. Vahe on mitmekordne, mis panebki hoiustada soovijaid päid ühistute suunas pöörama. Samas on neid, kes peavad tegelikult ka hoiu-laenuühistute pakutavaid hoiuseintresse pigem väikesteks. Kui võrrelda neid raha investeerimisega aktsiatesse või paigutamisega krüptorahasse, millega on võimalik teenida veelgi suuremat tulu, on see tõesti nii.

Julgeme kinnitada, et raha hoiu-laenuühistusse paigutamine on kuldne kesktee. Teenitav kasum on hoiustamise hetkel ette teada ja tulu palju suurem kui pangas hoiustades. Samas puuduvad suured riskid, mis kaasnevad investeerimisega aktsiaturul ja krüptos.

Uuri, kuidas sulle tulu teenitakse

Hoiu-laenuühistut valides ei tohiks jälgida ainult hoiuste intressiprotsente. Nendega on lihtne manipuleerida, andes lubadusi, mida täita ei ole võimalik. Nii et kui turule tekib mõni uus ühistu, kes pakub teistest oluliselt kõrgemat intressi, peaks see peas süütama ohutulukese.

Püüa kindlasti aru saada sellest, mismoodi lubatud intressitulu teenitakse. Kas äriplaan põhineb ausal ja läbipaistval investeerimisel või jääb kõik ikkagi veidi segaseks? Kui räägitakse kinnisvaraprojektidesse investeerimisest, kuid objekte reaalselt ei eksisteeri ja nende tulusust pole võimalik hinnata, siis pole see usaldusväärne. Sama kehtib juhul, kui öeldakse lihtsalt, et teenime raha laenudega, kuid kellele, mis tingimuste ja tagatistega neid laene antakse, ei selgitata.

Mida hägusemaks äriplaan jääb, seda suurem on oht pettuse ohvriks langeda. Kusjuures alati ei pea tegemist olema pahatahtliku pettusega. Võib-olla on ühistu loojatel olnud üllad plaanid, aga nende täide viimine lihtsalt ebaõnnestub. Sellest hoolimata jääb kaotajaks hoiustaja. Nii et vali hoolikalt ja eelista ühistut, kelle tegevusest sa aru saad.

Ühistu liikmena osaled juhtimises ka ise ning sul on võimalik ühistu äritegevuse kohta piisavalt infot saada. Kindlustunnet lisab ka see, kui investeeritakse kohalikul turul ja reaalsetesse arendusplaanidesse ning laenatakse vaid neile eraisikutele ja ettevõtetele, kes on ühistu liikmed.

Kui valid Eesti Hoiuse, siis liitud hoiu-laenuühistuga, mis:

  • teenib oma tulu laenude ja liisinguga, mis on tagatistega kaitstud. Tagatiseks on alati kohalik kinnisvara, mille väärtus on laenu summast oluliselt suurem, või sõiduk, mis on väärt rohkem kui selle ostuks võetud laenusumma.
  • on edukalt tegutsenud juba aastast 2013.
  • maksis 2021. aastal ühistu liikmetele välja 1,42 miljonit eurot intressitulu.
  • on kogu tegevusaja jooksul kokku maksnud oma liikmetele üle 6 miljoni euro intressitulu.
  • kaitseb liikmete huve vabatahtliku reservfondiga (2021. aastal oli see üle 1,3 miljoni euro).
  • annab oma liikmetele majandustegevusest iga-aastaseid ülevaateid ja jagab infot igakuistes uudiskirjades.

Eesti Hoiusega on võimalik liituda meie Tallinna kontoris aadressil Pronksi 3, oleme avatud tööpäeviti kella 9.00-17.00.

Kui oled juba Eesti Hoiuse valinud, siis täname sind usalduse eest ja kinnitame, et hoiame oma tegevuse läbipaistva ja ausa ka edaspidi ning täidame lubadusi, mis me oma liikmetele andnud oleme.

 

Loe lisaks: Eesti Panga statistikauudis kodumajapidamiste hoiuste mahu kasvust 2022 aastal.