Mida hoiust avades kindlasti tähele panna?

Hoiustamine on hoiu-laenuühistus jätkuvalt tulusam kui pangas, kuid enne lepingu sõlmimist tuleb mõnele asjaolule erilist tähelepanu pöörata. Järgnev juhis aitab sul hea ja teadliku valiku teha.

Kõige tähtsam aspekt hoiuse avamisel on loomulikult usaldusväärse HLÜ eelistamine. Meediast on läbi käinud palju hirmutavaid lugusid neist õnnetutest, kes on sattunud petturite otsa, kuid Eestis on piisavalt HLÜ-sid, kes tegutsevad täiesti ausalt ja edukalt.

HLÜ puhul on määravaks kolm näitajat: tegutsemisajaloo pikkus, ärimudeli toimivus ja see, kui palju intresse on senistele liikmetele juba välja makstud. Eestihoiusel on peagi täitumas juba 10. tegevusaasta. Kogu selle aja oleme igapäevaselt pingutanud, et teha parimaid juhtimisotsuseid ning tagada oma liikmetele stabiilne tulu. Kuidas me oma liikmetele kindlustunnet pakume, saad lähemalt lugeda siit.

Kuidas lepingut analüüsida?

Kui ühistu taustauuring tehtud, on tarvis süveneda pakkumistesse.

Pole sugugi harv olukord, kus hoiusele pakutavad tingimused tunduvad laias laastus väga head, kuid kui lepingu sõlmimiseks läheb, jäetakse mõned punktid kahe silma vahele. Hiljem võib nende lepingupunktide täitmise kohustus tulla üllatusena.

Et ootamatusi vältida, käime läbi hoiuse avamisel sõlmitava lepingu kõige peenema kirja, et saaksid end hoiustades alati kindlalt tunda.

Hoiuse periood

Kui hoiust avama asud, on lepingu periood üks kõige olulisemaid punkte üldse. Periood sätestab ära, kui kauaks oma raha ühistule kasutada annad ja millal see tagasi sinu arvele laekub.

Lepingu tähtajast sõltub, kui suur on hoiusele pakutav intress. Üldjuhul kehtib reegel, et mida pikemat aega ühistu sinu raha kasutada saab, seda suuremat intressi ta ka vastu pakub. Seega mõtle alati läbi, millal soovid raha tagasi enda valdusse saada ja veendu, et lepingusse saab õige kuupäev.

Kindlasti pööra tähelepanu ka erinevate HLÜ-de hooajaliste kampaaniate tingimustele. Näiteks Eestihoiuse Maksihoiuse kampaania pakub võimalust väga hea intressiga hoius avada aastaks, kaheks või kolmeks. Aasta puhul on intress 7%, kahe aasta puhul 8% ning kolme aasta puhul koguni 9%. Need numbrid on nii lühikeste perioodide kohta väga atraktiivsed.

Kui märkad mõne HLÜ kampaaniat, millega pakutakse veel suuremat intressi, selgita esmalt välja, kui pika hoiusega on tegemist ja mõtle läbi, kas see sobib sulle.

Automaatselt pikenev tähtaeg

Kuigi igal tähtajalisel hoiusel on oma kindlaks määratud lepinguperiood, võib leping sisaldada klauslit, mida on lihtne mitte märgata. See puudutab hoiuse automaatset pikenemist. Kui leping sisaldab automaatset pikenemist, toimub see juhul, kui hoiustaja pole enne hoiuse lõppemist teada andnud, et soovib hoiuse lõpetada. Lepingus on sel juhul kirjas ka see, mitu kuud enne lepingu lõppemist oma soovist teatada tuleks.

Miks lepingutes sellist punkti üldse kasutatakse? Kindlasti mitte selleks, et hoiustajaid eksitada. Antud võimalus teeb neil, kes soovivad oma säästudega pikaajaliselt tulu teenida, elu mugavamaks, kuna puudub vajadus uue lepingu sõlmimise järele. Samuti saab sel viisil pikemaks fikseerida endale sobiva intressi – pole garanteeritud, et lepingu lõppemise hetkel uutele lepingutele enam sama kõrgeid intresse pakutakse.

Pea meeles, et see lepingupunkt on läbiräägitav ja kui seda lepingus märkad, on sul alati võimalus paluda see eemaldada. Automaatselt pikenevat tähtaega pakub osadele hoiustele ka Eestihoius, kuid selle punkti lepingusse lisamine on alati vabatahtlik.

Intressidelt tuleb maksta tulumaksu

Kuna hoiuselt teenitavad intressid on tulu, siis tuleb neilt tasuda riigile tulumaksu. Kusjuures pole vahet, kas hoiustaja on pensionär, töötu või käib täiskohaga tööl.

See nõue ei kehti ainult HLÜ-s hoiustajatele – sama kohustus lasub neil, kes hoiustavad raha HLÜ asemel pangas, sest ka pangahoiuselt teenitavad intressid kuuluvad maksustamisele.

  1. aastal on tulumaks 20%, kuid valitsuse plaanide järgi on see peagi tõusmas. Kõigi eelduste kohaselt tõuseb tulumaks 22%-le.
Ava hoius veebis või Eestihoiuse kontoris

Kui soovid avada tulusa hoiuse, kasuta võimalust ja otsusta Eestihoiuse Maksihoiuse kasuks. Lepingu saad sõlmida kodust lahkumata, külastades Maksihoiuse veebilehte või meie Tallinna kontoris aadressil Pronksi 3.

LOE LISAKS: STATISTIKATEADE. Tähtajaliste hoiuste intressid ja maht kasvasid ka juunis