Milliseid teadmisi ja eeltööd eeldab tähtajaline hoiustamine?

Üldjuhul arvatakse, et tähtajaline hoiustamine on täielikult passiivne viis, kuidas oma säästud teenima panna. Tegelikkuses see päris nii siiski pole – veel enne kui saab jääda tulu ootama, tuleb ära teha korralik eeltöö. Eeltöö olulisi nüansse tutvustab Eestihoiuse juhatuse liige Jekaterina Semjonova.

Kõige aktiivsem investeerimise viis on kahtlemata aktsiaturgudel toimetamine. Tarvis on spetsiifilisi eelteadmisi ja toiminguid tuleb teha praktiliselt igapäevaselt. Tänaseks leidub juba palju inimesi, kelle jaoks on investeerimisest saanud täiskohaga töö. Kuid kõigil ei ole finantsmaailma vastu niisugust huvi, mis eeldab täielikku pühendumist.

Õnneks on börsil mängimise kõrval ka lihtsamaid viise, kuidas raha teenida. Tähtajalist hoiustamist eelistavad tuhanded tööealised eestimaalased ja nende kõrval ka paljud seeniorid. Kuigi tähtajalise hoiustamise puhul on põhjalik eeltöö oluline, on see kättevõtmise korral jõukohane absoluutselt igaühele.

Alusta taustauuringust

Number üks tegevus, millega tähtajalise hoiustamise puhul alustada, on kindlasti hoiustamist pakkuva finantsasutuse taustauuring. Sa pead olema kindel, et asutus, kellele sa oma raha usaldad, on seda usaldust ka väärt.

Üldjuhul pakuvad hoiustamist erinevad pangad ja hoiu-laenuühistud (HLÜ-d). Esmalt tee selgeks, kui kaua asutus tegutsenud on. See on heaks indikaatoriks, kas tegutsetakse jätkusuutlikult või on oht, et äriplaanid on vaid lühiajalised. Näiteks Eestihoiusel on ette näidata juba 10-aastane tegutsemisajalugu.

Võta lahti teatmik.ee või mõni teine portaal, kust leiad asutuse kohta põhjalikumaid finantsandmeid, ja tutvu äriühingu majandusaasta aruannetega. Kuidas neist vajalikku infot välja lugeda, vaata siit. Tegutsemise edukust näitab ka see, kui palju tulu on teised hoiustajad juba teeninud. HLÜ, kellel on põhjust tulemuste üle uhkust tunda, seda infot ei varja. Eestihoius on oma hoiustajatele aastatega teeninud tulu juba üle 7 miljoni euro.

Leia sobiv hoiuse tüüp

Tähtajaliseks hoiustamiseks pakutakse hulka hoiuseid, mille tingimused ja intressid erinevad. Et leiaksid just täpselt enda ootustele ja võimalustele vastava hoiuse, tuleb neid omavahel hoolikalt võrrelda.

Kui soovid raha hoiusesse paigutada kõigest pooleks aastaks, peaksid eelistama lühiajalist hoiust. Sel juhul tuleb arvestada ka väiksema hoiuseintressiga. Kui soovid teenida rohkem, peaksid valima pikaajalise hoiuse.

Samuti tuleb erinevus sisse selles, kas tahad paigutada korraga ära ühe konkreetse summa või plaanid esialgsele summale iga kuu veidike juurde lisada. Kõik võimalused on kaetud. Eestihoiuse pakutavate hoiustega tutvu siin.

Võrdle erinevaid pakkumisi

Kui teemasse süvenenud oled, märkad kiirelt, et erinevad finantsasutused pakuvad suures plaanis samasuguseid hoiuste tüüpe. Küll aga ei tähenda see seda, et kõikjal tuluprotsendid samad on. Väga vabalt võib juhtuda, et sarnase hoiusega teeniksid ühes HLÜ-s palju rohkem kui oma raha mõnda teise HLÜ-sse või panka viies.

Eestihoiuse üks peamisi põhimõtteid on pakkuda oma liikmetele parimaid teenimisvõimalusi. See tähendab, et hoiame ise aktiivselt turuolukorral silma peal ja teeme pakkumisi, mis on alati konkurentsivõimelised. Sellegipoolest tasub ka liikmeil endil võrdlustööd teha – kasvõi enda meelerahuks.

Süvene kampaaniate tingimustesse

Eestihoiuses teeme vähemalt paar korda aastas Maksihoiuse kampaaniat, mille raames on liikmetel võimalik avada hoius keskmisest kõrgema intressiga. Sarnaseid kampaaniaid teevad ka konkureerivad HLÜ-d ning teinekord pangadki.

Siiski peaks eriti just kampaaniate puhul põhjalikult tingimustesse süvenema, sest sageli on need tavahoiuste tingimustest natuke erinevad. Erisus võib puudutada nii hoiuse tähtaega kui ka seda, kas tulu makstakse välja igal aastal või ühes osas, hoiuseperioodi lõppemisel. Kirjutasime mõnda aega tagasi just sellel teemal artikli.

Mida tähendab liikmeks olek?

HLÜ-s hoiustamiseks või sellelt laenamiseks on üks alustingimusi liikmeks astumine. See on olemuselt väga lihtne protseduur. Liikmelisusega kaasnevad mõned kohustused ja õigused.

Kuna HLÜ on ühistuline organisatsioon, tähendab see muuhulgas seda, et ühistu juhtimises on sõnaõigus kõigil liikmetel. Liikmel on õigus ühistu käekäiguga kursis olla ja selle kohta infot pärida. Seetõttu on tavaline, et aeg-ajalt korraldatakse liikmetele kokkusaamisi, kus antakse ühistu tegevusest ülevaade. Midagi keerulist liikmetelt siiski ei oodata.

Tähtpäevade puhul peetakse meelelahutuslikus laadis kokkusaamisi. See on hea võimalus kokku tulla ja meeldivalt aega veeta. Kogukonnatunne on HLÜ-des tähtsal kohal. Eestihoiuse 2023. aasta meeleolukaim kohtumine oli meie juubeligala, kus tähistasime 10. tegevusaastat.

Värskenda teadmisi regulaarselt

Kui oled leidnud hoiustamiseks sobiva panga või ühistu ja oma raha ära paigutanud, saadki mõnda aega rahulikult võtta ning lasta tulul omasoodu koguneda. Ent kui hoiuseperioodi lõpp lähenemas, tuleks jällegi turuolukord üle vaadata – äkki on parasjagu pakkumisi, millest sooviksid kinni haarata.

Eestihoius saadab oma liikmetele regulaarselt uudiskirju. Nii võivad meie liikmed kindlad olla, et ei jää ühestki heast võimalusest ilma.

 

Edukat hoiustamist!